Anıt Projelerinde vurgulanması gereken konu ve kompozisyonu deneyimlerimizin kazandırmış olduğu Profesyonel yaklaşımımız ile konunun ruhunu vurgulayarak Etkileyici Sanatsal Estetik Formlar yansıtmaktayız.Anıt Projelerimizde çalışmanın büyük ölçeğine geçmeden önce  10%1 ölçeğinde maket projesi hazırlanır ve projenin 1%1 ölçeğinde çalışması uygulanır.

1